FTPro

Flexibele reseller hosting3 maanden gratisOnbeperkt Websites Hosten Professionele web hosting met easy website builder, onbeperkt verkeer en incl. advanced web hosting tools.

Privacy statement

Hoe gaat FTPro om met uw privacy?

FTPro respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt FTPro uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

Waarom hebben wij uw e-mailadres nodig?

Uw e-mailadres hebben wij nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren. FTPro gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor de bedrijfsvoering (status bestellingen, facturering, informatie over FTPro).

Worden mijn gegevens verkocht?

Nee. FTPro zal uw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

FTPro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

FTPro © 2014
Privacy statement | Alg. Voorwaarden